Den Norske Forening

Vi vandrer med freidig mot

Tekst: Henrik Ibsen

Vi vandrer med freidig mot,
vårt sinn er lett og rapp vår fot.
I høyden oppad mot fjellet,
i dypet til fossevellet.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/

Her er vi i Guds natur,
som bekken vill i fjellets ur.
Så stevner vi frem på ferden,
ti åpen oss ligger verden.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/

Vi er jo en lystig flokk,
av mot og sanger har vi nok.
La storme kun ut på fjorden,
la true med lyn og torden.
/: La veien gå hvor hen den vil,
vi vandrer frem med sang og spill. :/

© 2008 - 2019 Den Norske Forening