Den Norske Forening

Nordmenn i København

Mentz Schulerud

En beretning om de norske som i dobbeltmonarkiets tid og i senere tider har slått seg ned og slått seg til i den danske hovedstad, om studenter og håndverkere, sjøfolk og soldater, embedsmenn og forretningsfolk og kunstnere

J. W. Cappelens forlag 1963

© 2008 - 2019 Den Norske Forening